Legie

Legie je spoleensk stoln hra na kter jsme se podleli vrobou grafiky pipraven pro tisk v 300 dpi pro spolenost Altar.

Nae vroba byla zpracovn loga Legie a hern ikony.

Platforma:
Rok:
Technologie:
Klient:
Vydavatel:

Stoln hra
2006
DTP grafika
Zbynk Vrna
Altar


Autor: Zbynk Vrna

Legie - slovo, kter v sob skrv vcvik tvrd ne diamant, krev, pole a ocel. Slavn vtzstv i krut prohry. Pran cesty cizokrajnch zem, vn dlek, vyprahl pustiny i nekonen horsk hebeny. Smrt na bojiti nebo na cestch. To ve je soust ivota prostho vojka i generla. To ve je Legie...

Ve he Legie se stv velitelem oddlu vojk, nemajcch strach z dn bitvy ani pesily, oddanch a za hranice smrti. Ped vmi stoj tk kol - doclit vtzstv nad neptelem, kter je stejn siln jako odhodlan jako vy sami. Je as vyrazit do toku ...


Msto pro V reklamn banner >> kontaktujte ns
© 1993-2024 EFE® obchodn?pole?stv?Vechna pr? vyhrazena