Nae historie 3D grafiky v programu Imagine 3.0 a LightWave


Kdysi dvno v 90tch letech zaala Amiga scna, a mi jako to nadenci grafiky jsme nezahleli a vnovali se ji naplno. Presentovalo se a soutilo jak grafikou, hudbou tak i Demo scnou.

Tady nen v podstat o em pst. Mme tady galerii naich prvnch dlek v modelovacm programu Imagine 3.0 a Lightwave na Amize. Bohuel se nedalo modelovat nco sloitjho, protoe jsme nemli vkon hardware na tak sloit vpoty. O tom svd i tato historick galerie kter obsahuje prv nae zatky.

Imagine 3.0 jsme tak rdi vyuvali teba pro jednoduch rendering drobnch pedmt jako nap. kaprad, rznch budov aj. Zaali jsme tedy navrhovat grafiku real-time strategie kde jsme tyto renderovan pedmty implementovali do pixelovanho prosted strategie nazvan svit. Bylo to nezvykl, ale prost to tam sedlo. V t dob tedy zaala mt v hernm prmyslu 3D grafika velkou pevahu a pomalu se pixelovn vytrcelo.

Nynj tvorbu 3D grafiky mete navtvit v rubrice 3D Hi-modely, tedy detailn modelovn, nebo 3D Low modely jednoduchho modelovn, kter se pouv v hernm prmyslu.

Historie Rendering Technologie v tehdej dob, zatku 90. let, zvisl na vkonnm hardware, pouvanm programem byl IMAGINE 3.0 ( uvan k tvorb drobnjch pedmt, jako napklad kaprad, budovy ). V tto dob zaznamenala 3D grafika vraznou pevahu a technologie PIXELINGU ztrcela na vznamu, renderingov technologie zpracovn byla a je znm jako REAL TIMOV. Nynj tvorbu 3D grafiky mete navtvit v rubrice 3D HI - modely - detailn modelovn, 3D LOW MODELY - modelovn, kter se pouv v hernm prmyslu.
Imagine A
Imagine B
Saicom
Stl
QQ
Pokoj
Mlnek
Mstnost
Kra
Vrata
Hodinky 1
Hodinky 2
Future ryt
Face
Dungeon
Brle
Beatles
Teleport
roubovk
14. stolet
svit 1
svit 2
Msto pro V reklamn banner >> kontaktujte ns
© 1993-2024 EFE® obchodn?pole?stv?Vechna pr? vyhrazena