DeepSpace


DeepSpace byl n projekt znzorujc fantazii tmu, kde jsme zpracovali st grafiky sci-fi prosted z dalek budoucnosti.Tato grafika byla vytvoena a zrove pipravena pro implementaci k vvoji PC hry. Tedy veker objekty jsou modelovny v technologii low- poly, kter jsou i namapovny texturou. Na tomto projektu se tak podleli dal lid kte nepsobili v tmu Denio a rdi pispli svm vjimenm umnm a fantazi jak s kreslenmi nvrhy a koncepty, tak i zpracovnm sti sne.

Developer:
Rok:
Technologie:

DENIO
2002-2003
3D grafika

Drawing:

(Kacerr), Anna Dvokov (Andraste), Pavel Klein (Klajnos), Daniel Pienk (Cobold)
Modeling:
Daniel Pienk (Cobold), (Kacerr)
Pbh:
Zdenk Kol

1. 7. 2132: Zem se v dsledku globlnho oteplovn ohla natolik, e pestala bt obyvateln. Jack Houston, vedouc vzkum u pro globln oteplovn zahjil okamitou evakuaci. Lid se museli pemstit na Msc, kde OSN z dvod bezpenosti vybudovala ped nkolika lety zkladnu. Zbytky lid zahjili masivn przkum vesmru. 22. 3. 2136 : Ptrac skupina Bravo s velitelem Jackem Houstonem nhodou objevila obyvatelnou planetu. Lid na ni vysadili nkolik tisc lid. Na planet si postavili obrovsk zkladny a osud lid byl zachrnn. OSN opt zahjila vcvik kybernetickch vojk a vyslala na obnou drhu destky druic. Kad zemi byla pidlena st planety, ale dky pidlovn vnikaj rozpory. ivot se opt dostval do normlnch kolej. 30. 9. 2141: Vechny zem se rychle sjednotili a mus elit spolenmu nebezpe-nov rase. Na planet se objevila nov rasa-monstra. Postupn vyvrauj lidi. Na adu pichzej armdy a mrov sly. Zan 1.kybernetick vlka.

Rd bych jet podotknul, e veker ukzky jsou Renderovny, nikoli ze hry.Zkladna 1
Zkladna 2
Zkladna 3
Zkladna 4
Zkladna 5
Zkladna 6
Zkladna 7
Zkladna 8
Zkladna 9
Radiostanice 1
Radiostanice 2
Radiostanice 3
Radiostanice 4
Radiostanice 5
Radiostanice 6
Radiostanice 7
Radiostanice 8
Tunel 1
Tunel 2
Tunel 3
Tunel 4
Tunel 5
Tunel 6
Tunel 7
Tunel 8
dol 1
dol 2
dol 3
dol 4
dol 5
dol 6
dol 7
dol 8
dol 9
dol 10
Zvd
st Zvda
Model Zvda
Dyno
Smeka Dyn
Model Dyna
Termintor
Model Termintor
Model Likvidtor
Echo Drapa
Msto pro V reklamn banner >> kontaktujte ns
© 1993-2024 EFE® obchodn?pole?stv?Vechna pr? vyhrazena