Nae historie pixelov grafiky


Kdysi dvno v 90tch letech zaala Amiga scna, a mi jako to nadenci grafiky jsme nezahleli a vnovali se ji naplno. Presentovalo se a soutilo jak grafikou, hudbou tak i Demo scnou.

J tedy Cobold, jsem psobil v t dob jako grafik v Ostravskm tmu DIVISION. Osobn jsem se zajmal spe zpracovnm grafiky pro hry, kter mete vidt v rubrice HRY-Amiga. Jsou to moje nvrhy prosted a zpracovn. Jednu hru, Ve stnu magie se nm podailo vydat na esk trh pod distribuc JRC. Kadopdn jsem ale tak kreslil Arty, jako napklad obrzek (Time) s vhrou 1. msta v Brn a 2. msto (Fredy) tum e v naem hlavnm mst.

Atrej jakoto dal nynj grafik DENIA psobil tak opt v Ostravskm tmu Harmoni. Znali jsme se doplovali se technikou kresby a tak rzn. Mli tak pod kdly svoje projekty, kter ovem nebudeme presentovat pro ppad zneuit npadu a stylu grafiky. Mme v plnu tuto grafiku dodlat a zpracovat ji do konen podoby v podn al hotov gamesa na PDA, nebo mobil, protoe tato grafika byla pixelovna v Amiga rozlien 320x256, kter je u nyn v mobilnch telefonech a PDA.

Veker grafika se pixelovala my, tedy bod po bodu. Dle umn spovalo tak v kolika barvch se pixeluje. Pklad je teba obrzek v 16. barvch, kter jste mohli rozmnoit jet jako dal odstny pomoc Ditheringu (pechod-tekovnm). Take jste mohli mt teba celkem 64 odstn z pouhch 16. barev. Zleelo na vs kolik pechod pouijete a potebujete. Nzorn pklad obrzku Time, Chlapk, Janet a jin, kter jsou zde v tto historick galerii. Dle jsou pak obrzky kreslen v 32, 64, 128, 256 barev.

Techniku pixelovn ml kad grafik jinou svou originln, ale vtinou se pouvalo klasick. Pokud se pixelovalo podle njak pedlohy, pouvala se mka pro penesen pesnch rozmr a perspektivy. Mku jste si nakreslili na prhlednou sldu, nebo na nco podobnho a nalepila se na pedlohu obrzku. Potom tato stejn mka byla pedkreslena v njakm kreslcm programu. Mi jsme pouvali Deluxe Paint, nebo Personal Paint. Pikldm tuto techniku pro lep pochopen zde.

Na zvr chci jet podotknout e v tto rubrice najdete sekci Zatky, kde jsou opravdu naprost zatky na pouti pixelovou grafikou a 3D grafikou v modelovacm prg. Imagine 3,0 a po Scnu kdy u jsme asi nco umli a soutili s n. Bohuel se nm nepodailo ve zachrnit. Nkter diskety u maj chyby, tak alespo nco. Dal pixeling na Amize je tedy v rubrice HRY.

Proto aby jste vidli jak takov dithering vypad a vbec zachovat originalitu, je tato presentace pevn ve formtu GIF a proto mou mt nkter obrzky vt velikost v kB. Nkter jsou bohuel zachrnny pouze v JPG, take kvalita obrazu je patn.
Historie Pixeling Touto technologi jsem se zaal zabvat na zatku 90. let , kdy jsem jako grafik psobil v tmu DIVISION. Znalosti jsem zskval v oboru zpracovn hern grafiky, je jsou k nahldnut v rubrice HRY AMIGA. Techniku pixelovn, ml a m, kad grafik jinou, svou originln. PIXELING DLE PEDLOHY - pouvala se mka pro penesen pesnch rozmr a perspektivy. Denio pouvalo v zatcch programy DELUXE PAINT , nebo PERSONAL PAINT. Zvrem se slu podotknout, e v rubrice ZATKY jsou prezentony prvn pokusy PIXELOV A 3D GRAFIKY pomoc programu IMAGINE 3,0.Janet
Time
Segal
Slena
X
Pavouk
Harmony 1
Chlapk
Fredy
Sun
Chunky
Harmony 3
Dekalora
Znak fin
Exit
Disketa 1
Disketa 2
Logo Car
Raketoplan
Turek
Ryt
Michael Jackson
Myseri
A gate
Harmony 2
Heidi
Domeek
Tut
Logo psycho
Logo Slideshow
Guffy
Saturn
Msto pro V reklamn banner >> kontaktujte ns
© 1993-2024 EFE® obchodn?pole?stv?Vechna pr? vyhrazena