PIXELING & UMLECK DESIGN

:: Pixel Art
Pixelovn je technologie runho kreslen my bod po bodu, tedy pixel po pixelu. Tato technika je velice nron jak asov, tak svm zpracovnm. Umonuje projev osobitho stylu jednotlivch grafik, co zajituje originalitu vslednho umleckho zpracovn

:: Game pixeling
Tvorba her na mobiln telefony je omezena potem barev i svm rozlienm zobrazen, tud je pixeling nejhvodnj technologi.

:: 2D & 3D Grafika
2D grafika poskytuje irok spektrum vyuit, jako napklad tvorba textur, propaganch pedmt a jin... 3D grafika - technologie uvan k peveden jakchkoli pedmt, nvrh, vkres do trojrozmrnho potaovho modelu, kter nachzej uplatnn v rznch odvtvch.

Msto pro V reklamn banner >> kontaktujte ns
© 1993-2024 EFE® obchodn?pole?stv?Vechna pr? vyhrazena