Flash MX


Technologie Adobe Flash jejich tradin celosvtov nejpouvanjm prostedkem pro tvorbu vysoce psobivch, multimedilnch aplikac nebo atraktivnch grafickch prvk umstnch na webovch strnkch. Jeho hlavn pednost oproti konkurennm platformm je mal velikost vslednch soubor, rychlost, rozenost, univerzalita atd. Vhodn nasazen nalz vude tam, kde je poadavek na modern vzhledov atraktivn webov strnky, kter nevypadaj nudn staticky, tak je tomu u klasickch HTML strnek. V mnohch ppadech je tak pouit flashe jakoto nhraky za jin grafick prvky pmo dan, protoe pi menm datovm objemu, poskytuje vce efektivity, ne souasn bn pouvan zpsoby.

Nejastji se flashov animovan prvky na Internetu vyskytuj ve form reklamnch banner, nebo pouta a slou tak jako velmi inn marketingov komunikan prostedek, jeho vy innost oproti omezenm formtm jako je gif nebo jpg, je dna samotnou monost komunikovanou zprvu zobrazovat v pohybu, nebo ji jinak jakkoli zvraznit, m stoup optick zajmavost takovhoto objektu a tm pdem i pravdpodobnost prokliku potencionlnm zkaznkem.
Sputn ukzky vyaduje v prohlei doplnk Adobe Flash Player:
Novicom
Krulich
Paukert
AW Vrata
Euro Trade
Red Diablo
Clearmont
Scholaster
Scholaster 2
Woodhill
Kosso
Sinai
Parnas
Piaget
Montego
Msto pro V reklamn banner >> kontaktujte ns
© 1993-2024 EFE® obchodn?pole?stv?Vechna pr? vyhrazena